Den styrkede pædagogiske læreplan

I 2018 udkom Socialministeriet med Den styrkede pædagogiske læreplan som danner fundament for alt det lovstof og værdiggrundlag hvorpå alt det pædagogiske arbejde i Munkeengen er hæftet op. Her kan I læse Socialministeriets Styrkede pædagogiske læreplan: Styrkede læreplan.

  

 På baggrund af ovenstående har Hillerød kommune udfærdiget følgende handleplan: Hillerød Kommunes handleplan