Handleplan 2019

I forbindelse med implementeringen af den styrkede læreplan arbejdede Munkeengen, under den forhenværende daglige leder, bl.a. med hverdagsrutinerne. Efter jeg, Daglig leder Kristina Fuglholm, tiltrådte d. 1. september 2019, startede vi i en proces hvor vi kigger på de pædagogiske processer. Vi er derfor i gang med forskellige prøvehandlinger, evaluering af tidligere erfaringer, se på kulturer i huset samt justering af hverdagens rutiner. Dette arbejde vil fortsætte i 2020, hvor vi bl.a. vil have fokus på opkvalificering af mødefora, hverdagens rutiner samt yderligere prøvehandlinger.

2020 vil blive et år hvor der gradvist vil blive skrevet mere på Munkeengens handleplan og efterhånden som vi ligger stenene, vil vi lægge erfaringer, dokumentation og evalueringer ind i handleplanen og på hjemmesiden.