Læringsblomst

Den styrkede læreplan har ligesom 2 elementer - det fælles pædagogiske grundlag (de blå blade) og læreplanstemaerne (de røde blade)

Som ny daglig leder er jeg nysgerrig på hvilket dagtilbud Munkeengen er. Som f.eks. hvad er kulturen, hvilke traditioner er der og hvad er de pædagogiske tanker.

Personalet har i forbindelse med arbejdet med den styrkede læreplan beskrevet hvordan arbejdet i Munkeengen er ift. det fælles pædagogiske grundlag. Vi skal efter sommerferien sammenskrive disse beskrivelser og de vil herefter blive lagt op under hvert "blad".

I efteråret skal vi i fællesskab arbejde videre med og få det evalueret og sammenskrevet. Skrive arbejdet vil jeg gøre sammen med min pædagog som har diplomuddannelse i den styrkede læreplan/inklusion og en anden medarbejder. Selve evalueringsarbejdet skal gøres både enkeltvis, stuevis og i fællesskab på personalemøder. Når vi evaluerer vil vi bruger Anders Skrivers model.

 

Ift. læreplanstemaerne har vi løbende arbejdet med disse. Der vil løbende komme dokumentation her på siden.