Erfaringer fra en Corona tid 2020

På vores personalemøde efter genåbning i maj 2020, evaluerede vi organisering, struktur og læringsmiljø under Corona perioden. Vi valgte, at benytte Anders Skrivers model til at inddrage børne- og personaleperspektiv i forhold til hverdagen.

Vi vælger, at trække det ud som havde en positiv effekt på børnenes trivsel og omsætte det til vores praksis i det omfang det er muligt.

Tanken er, at vi fremadrettet skal tænke det ind i vores planlægning og organisering af læringsmiljøerne. 

Forældreperspektivet skal også inddrages. Dette bliver det på vores kommende Dagtilbudsmøde efter sommerferien.