Sådan bor vi

I Munkeengen har vi valgt at børnene er delt efter alder i vuggestue og børnehave. 

Vuggestuen har to stuer - Englebasserne og Tronerne - det er her de yngste børn bor indtil 3 års alderen.

I børnehaven er børnene opdelt efter alder.

Skytsenglene huser de yngste af de store børn.

Keruberne er de mellemstore børn.

Seraferne er vores kommende skolebørn. 

Vi arbejder meget på tværs af stuerne og grupperne, således at børnene også kan danne relationer på tværs af alder. Ligeledes giver det mulighed for at alle voksne har et kendskab til alle børn og omvendt kan børnene føle sig trygge ved alle voksne i huset.