Sådan bor vi

I Munkeengen har vi valgt at børnene er delt efter alder i vuggestue og børnehave. 

Vuggestuen har en stue - Englebasserne. Her er børnene fra deres institutions start til de ca. er 3 år.

I børnehaven er børnene opdelt efter alder.

Skytsenglene huser de kommende skolebørn.

Keruberne huser de yngste børnehavebørn.

Seraferne huser de mellemstore børnehavebørn.

Vi arbejder meget på tværs af stuerne og grupperne, således at børnene også kan danne relationer på tværs af alder. Ligeledes giver det mulighed for at alle voksne har et kendskab til alle børn og omvendt kan børnene føle sig trygge ved alle voksne i huset.

Yderligere har vi Dyderne som er en del af Skattekisten. Skattekisten er et tilbud for §32 børn. Vi har pt. 5 børn som er tilknyttet denne stue.